Providing solutions you need

Get Adobe Flash player


Waarom uitbesteden in Indonesië?

De belangstelling voor Indonesië als een outsourcing bestemming groeit,vooral omdat de negatieve factoren die het concurrentievermogen en de productiviteit van het land belemmeren niet meer bestaan.

Enkele van de belangrijkste factoren die een locatie aantrekkelijk maken voor outsourcing,zijn:

Demografie –een grote pool van goed opgeleide mensen beschikbaar tegen een zeer concurrerende prijs.
Infrastructuur – een stabiele omgeving: stroomvoorziening, snelle internet verbindingen en toegang tot de werkplek.
Politieke Stabiliteit – die het vertrouwen geeft aan potentiële klanten dat de activiteiten niet zullen worden stilgelegd als gevolg van politieke onrust.

Er zijn ook andere factoren, zoals de rechtstaat, bescherming van intellectuele eigendomsrecht en historieMaar de drie factoren hierboven vermeld zouden  aanzienlijke barrières voor ons zijn geweest om medewerkers aan te trekken in Indonesië als we deze markten enkele jaren geleden hadden betreden.

De situatie is echter veranderd. Veel van de goed opgeleide mensen in Indonesië voelen zich niet meer aangetrokken om naar het buitenland te gaan als gevolg van meer mogelijkheden ter plaatsede infrastructuur aanzienlijk verbeterd is en de politieke stabiliteit veel evidenter is.

Wij geloven dan ook dat Indonesië aan het begin van een grote economische groei staat, gedreven door betere onderwijsniveaus, meer plaatselijke consumptie, gestegen prijzen van natuurlijke hulpbronnen, versnelde innovatie en 'nieuwe economie' bedrijven.

PCS wil deel uitmaken van deze groei en dus is het onze missie om wereldwijd ondernemers te helpen bij het​​ opbouwen van hun bedrijf in de bloeiende economie van Indonesië of elders.Indonesian Inward Investments 2010

 

Indonesian Inward Investments 2012

 Nog niet overtuigd om uw bedrijf uit te besteden of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op!